Forestry Program

Currently there is no content available for English language.

Šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine - Opći dio

Preuzmi

"Institucionalni okvir šumarskog sektora u FBiH"

Preuzmi

"Integralni informacijski sustav u šumarstvu FBiH"

Preuzmi

"Očuvanje stabilnosti i unapređenje šumskih ekosustava"

Preuzmi

"Minirane šume i šumsko zemljište"

Preuzmi

"Program integralne zaštite šuma"

Preuzmi

"Vrijednost šuma i šumskoga zemljišta"

Preuzmi

"Tehnologije u šumarstvu, standardi šumskih drvnih sortimenata i šumska biomasa"

Preuzmi

"Gospodarenje kršem"

Preuzmi

"Planiranje, ekonomika i marketing šumarskog poslovanja"

Preuzmi