Veterinarstvo

SEKTOR ZA VETERINARSTVO

 

 

            Pomoćnica ministra za veterinarstvo

                               Nada Rajković

                        Tel: + 387 33 72 66 59

                        Fax: + 387 33 72 66 65

               E-mail: nada.rajkovic@fmpvs.gov.ba 

 


Novosti

Vlada usvojila Poticaj za veterinarstvo

  Na 72. redovnoj sjednici Vlade FBiH održanoj danas u Sarajevu, donesena je Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Subvencije privatnim...

Sve novosti
»