Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Programi i planovi u veterinarstvu

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Službene novine Federacije BiH br. 7/17

Preuzmi

Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2019. godini

Službeni glasnik BiH br. 5/19

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 37/19)

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja za 2018. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2018. godinu

Preuzmi

Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog sprovođenja u 2018. godini

Službeni glasnik BiH br. 15/18

Preuzmi