Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Programi i planovi u veterinarstvu

Plan nadzora ASK u populaciji divljih svinja na području Federacije BiH

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 30/23)

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 90/23

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 44/22)

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 37/21)

Preuzmi

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 101/21)

Preuzmi

Program obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2025. godine

Službene novine Federacije BiH br. 44/21

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Preuzmi

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Službene novine Federacije BiH br. 7/17

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla za 2023. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla za 2022. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja namirnica životinjskog porijekla za 2021. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja namirnica životinjskog porijekla za 2020. godinu

Preuzmi

OBRAZAC - Primjerak zapisnika o uzorkovanju 2020

Preuzmi

OBRAZAC - Primjerak upute za laboratoriju 2020

Preuzmi

OBRAZAC - Izvještaj o uzorkovanju 2020

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2023. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2022. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2021. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2020. godinu

Preuzmi

Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2020. godini

Službeni glasnik BiH br. 22/20

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 22/20)

Preuzmi