Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Programi i planovi u veterinarstvu

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Službene novine Federacije BiH br. 7/17

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja namirnica životinjskog porijekla za 2019. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2019. godinu

Preuzmi

Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2019. godini

Službeni glasnik BiH br. 5/19

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 37/19)

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 97/19)

Preuzmi