Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Programi i planovi u veterinarstvu

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Službene novine Federacije BiH br. 7/17

Preuzmi

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja namirnica životinjskog porijekla za 2020. godinu

Preuzmi

OBRAZAC - Primjerak zapisnika o uzorkovanju 2020

Preuzmi

OBRAZAC - Primjerak upute za laboratoriju 2020

Preuzmi

OBRAZAC - Izvještaj o uzorkovanju 2020

Preuzmi

Plan službenog uzorkovanja na prisutnost salmonele kod žive peradi za 2020. godinu

Preuzmi

Program mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovog provođenja u 2020. godini

Službeni glasnik BiH br. 22/20

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 22/20)

Preuzmi