Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar

mr. sci. Šemsudin Dedić

Biografija

mr.sci. Šemsudin Dedić

Rođen 05.10.1973. godine u Bihaću.

Osnovnu i srednju školu završio u Bihaću.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2000. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomski studij iz oblasti poslovne ekonomije, smjer finansijski menadžment, završio 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. 

Trenutno radi na istraživanju i izradi doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću na temu „Utjecaj budžetske politike na makroekonomsku stabilnost zemalja u razvoju“.

Pripravnički staž je obavio u Carinarnici Bihać.

Od 2001. do 2004. godine zaposlen je u Carinskoj upravi Federacije BiH na poslovima stručnog saradnika za istrage.

Od 2004. do 2005. godine bio je stručni savjetnik Odjeljenja za internu reviziju Uprave za indirektno oporezivanje BiH-Središnji ured u Banjoj Luci.

Od 2005. do 2007. godine obavljao je dužnost  ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona, a od 2007. do 2011. godine premijera Unsko-sanskog kantona.

Od 2011. do 2014. godine bio je zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Aktuelni federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Oženjen, otac dvoje djece.