Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za veterinarstvo

Pomoćnik ministra za veterinarstvo

Kenan Muratović

Tel: +387 33 726 659
Fax: + 387 33 726 665

E-mail: /

 

U Sektoru za veterinarstvo vrše se slijedeći poslovi:

 • provođenje mjera za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrole, nadziranja, praćenja, istraživanja izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze;
 • analiziranje podataka o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Uredu za veterinarstvo BiH;
 • izrađivanje planova mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravljanje i koordiniranje njihove provedbe;
 • donošenje mjera za osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskog porijekla te drugih poslova koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša;
 • određivanje ustroja i praćenje funkcioniranja veterinarske službe;
 • briga o dobrobiti životinja, na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama;
 • objedinjavanje sistema upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva;
 • usklađivanje zakonodavstva Federacije BiH sa zakonodavstvom BiH u oblasti veterinarstva;
 • učestvovanje u izradi zakonodavstva BiH u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda i veterinarskog javnog zdravstva, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe, finansiranja službenih kontrola i troškova u veterinarstvu;
 • davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti.

 

Poslovi iz nadležnosti Sektora vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

 1. Odsjek za zaštitu zdravlja životinja
 2. Odsjek za veterinarsko javno zdravstvo