Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za veterinarstvo

Pomoćnica ministra za veterinarstvo
Nada Rajković
Tel: +387 33 726 659
Fax: + 387 33 726 665

Email: nada.rajkovic@fmpvs.gov.ba