Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za veterinarstvo

Pomoćnik ministra za veterinarstvo

Tel: +387 33 726 654
Fax: + 387 33 726 665

veterinarstvo@fmpvs.gov.ba