Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Informatizacija šumarstva

Informatizacija šumarstva

Razvoj informacijskoga sustava za gospodarenje šumama ima sljedeće ciljeve:

  • standardizirati podatke po vrsti i obimu;
  • povećati njihov stupanj obrade radi smanjenja raskoraka između karakteristika raspoložive opreme i aktivnih obrada;
  • ubrzati razmjenu svih informacija unutar i između šumarskih institucija nadležnih za gospodarenja šumama.

Unos i održavanje podataka:

  • na lokaciji centralne baze (lokalna mreža) i radom na udaljenim lokacijama koristeći lokalno instalirane alate;
  • u direkcijama i kantonalnim/županijskim uredima uređuju se replike baze koje se potom učitavaju u centralnu bazu.