Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za poljoprivredne savjetodavne službe

šefica Odsjeka

mr.sci. Irena Jerkić

Tel: +387 33 726 609

Fax: +387 33 726 595

Email: /

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  1. provođenje politike iz oblasti poljoprivrednih savjetodavnih službi,
  2. planiranje i utvrđivanje godišnjih programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH, praćenje njihove provedbe i analiza učinaka,
  3. koordiniranje i praćenje rada kantonalnih i općinskih poljoprivrednih savjetodavnih službi,
  4. planiranje i utvrđivanje programa obuke savjetodavaca, praćenje njihove provedbe i analiza učinaka,
  5. organiziranje i koordiniranje prikupljanja poljoprivrednih informacija za potrebe: poljoprivrednog informacijskog centra, sistema poljoprivredno knjigovodstvenih podataka (FADN) i drugih podataka iz oblasti poljoprivrede u Federaciji BiH,
  6. uspostavljanje i vođenje registara i evidencija iz poljoprivredne savjetodavne djelatnosti,
  7. saradnje sa naučnim i stručnim institucijama radi unapređenja rada poljoprivrednih savjetodavnih službi,
  8. koordiniranje i praćenje rada privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi i međunarodnih i domaćih organizacija koje provode projekte iz oblasti poljoprivrednih savjetodavnih službi u Federaciji BiH.