Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za zaštitu šuma

Šef Odsjeka
Semra Buza, dipl.ing.šum.
Tel: +387 33 726 681
Fax:+387 33 726 664

Email: /

 

Djelokrug rada Odsjeka za zaštitu šuma i provođenje međunarodnih obveza u šumarstvu:

  1. Pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva i lovstva;
  2. Pripremanje akata, analiza i informacija vezanih za oblast šumarstva i lovstva koji se odnose na integralnu zaštitu šuma u cjelini;
  3. Predlaganje i provođenje procedure proglašavanja šuma s posebnom namjenom;
  4. Pripremanje stručne podloge i rješenja za izradu razvojnog programa šumarstva;
  5. Pružanje stručne pomoći nadležnim organima uprave;
  6. Suradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva i lovstva, upravama za šumarstvo kao i šumskogospodarskim društvima;
  7. Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.