Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za razvoj i međunarodne obveze

Šef Odsjeka
Amer Husremović
Tel: +387 33 72 66 33

Email: /

Odsjek vrši sljedeće poslove:

  1. praćenje izvršavanja propisa i planskih dokumenata u oblasti upravljanja vodama u Federaciji, pripremanje informacija o stanju u oblasti upravljanja vodama i predlaganje razvojnih projekata za unapređenje stanja u oblasti;
  2. identifikacija i implementacija razvojnih projekata i suradnja s jedinicama i službama za implementaciju projekata u Ministarstvu s Federalnim ministarstvom financija/finansija, institucijama za upravljanje vodama i drugim institucijama;
  3. provođenje obveza vezanih za međunarodne ugovore, sporazume, konvencije i protokole iz oblasti vodoprivrede (Dunavska, Barcelonska, Helsinška konvencija, Sporazum o rijeci Savi, Ugovor o vodoprivrednoj suradnji s Republikom Hrvatskom) i poslovi vezani za međuentitetsku suradnju po Memorandumu o međuentitetskoj suradnji u oblasti vodoprivrede i dr. (uz sudjelovanje u pripremi, te koordinaciji i provođenju obveza iz ovih dokumenata s institucijama na razini BiH i institucijama iz Republike Srspke);
  4. koordinacija institucija za upravljanje vodama na federalnoj razini (agencije) u provođenju obveza iz međunarodnih i međuentitetskih sporazuma, suradnja s međunarodnim financijskim i drugim institucijama vezano za razvojne projekte;
  5. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka