Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za prehrambenu industriju

Tel: +387 33 726 621
Fax: + 387 33 726 669

Email: prehrana@fmpvs.gov.ba

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. praćenje stanja u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda;
 2. analiziranje privrednog položaja pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije;
 3. pripremanje i provođenje strategije razvoja prehrambene industrije;
 4. predlaganje mjera za uvođenje međunarodnih standarda kvalitete;
 5. vođenje upisnika/registara iz područja djelovanja;
 6. ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe analiza hrane, pića i duhanskih proizvoda;
 7. rad na izradi i provedbi propisa o uslovima za obavljanje registrovane djelatnosti za proizvodnju hrane, pića i duhanskih proizvoda;
 8. učestvovanje u izradi propisa iz oblasti hrane, pića i duhanskih proizvoda zajedno sa drugim državnim i entitetskim institucijama;
 9. praćenje i analiziranje zakonodavstva EU, pravila, principa i sporazuma WTO i drugih međunarodnih organizacija i zaključenih sporazuma;
 10. praćenje stanja u oblasti zbrinjavanja i iskorištavanja otpada prehrambene industrije;
 11. predlaganje mjera za unaprijeđenje zaštite od onečišćenja otpadom iz prehrambene industrije.