Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za šumarstvo i lovstvo

pomoćnica ministra za šumarstvo i lovstvo
mr.sc. Danica Cigelj, dipl.ing.šum.
Tel:   +387 33 726 638
Faks: +387 33 726 664
 
Email: /

 


Djelokrug rada Sektora za šumarstvo i lovstvo:

 1. Pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti šumarstva i lovstva;
 2. Pripremanje akata, analiza i informacija vezanih za oblast šumarstva i lovstva;
 3. Praćenje stanja u okviru nadležnosti i iniciranje rješavanja pojedinih pitanja s odgovornošću za stanje u okviru nadležnosti;
 4. Davanje stručnih mišljenja, tumačenja i uputa iz djelokruga rada Sektora;
 5. Sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora;
 6. Provođenje međunarodne suradnje, praćenje provedbe ugovora, konvencija i projekata;
 7. Praćenje rada i djelovanja županijskih/kantonalnih ministarstava nadležnih za poslove šumarstva i lovstva;
 8. Praćenje poslovanja šumsko-gospodarskih društava;
 9. Praćenje i evidentiranje promjene šumskih površina;
 10. Praćenje razvoja i unapređenja lovnoga gospodarstva;
 11. Proglašavanje šuma s posebnom namjenom;
 12. Pripremanje stručne podloge i rješenja za izradu razvojnoga programa šumarstva;
 13. Pružanje stručne pomoći nadležnim organima uprave, županijskim/kantonalnim upravama za šumarstvo kao i šumsko-gospodarskim društvima;
 14. Pripremanje potrebnih izvještaja Vladi Federacije kao i drugim nadležnim institucijama;
 15. Izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.