Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kantonalne savjetodavne službe

Kanton 10

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Poljoprivredna stručna služba
Ivica Badrov, stručni savjetnik za savjetodavne poslove
Tel./fax 034/200-364
E-mail: ivica.badrov@vladahbz.com
Tihomir Milanović, stručni savjetnik za savjetodavne poslove
Tel./fax 034/200-364
E-mail: tihomir.milanovic@vladahbz.com

Unsko-sanski kanton

Unsko-sanski kanton
Poljoprivredni zavod
Poljoprivredni sektor
Odjeljenje za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Mehira Perviz, direktor
Tel: 037/316-103
fax: 037/223-430
E-mail: p.zavod@vladausk.ba

Posavski kanton

Posavski kanton
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Sektor poljoprivrede
Odjel poljoprivredno-savjetodavne službe
Tel: 031/714-364
E-mail: manda@mpzp.ba

Tuzlanski kanton

Tuzlanski kanton
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poljoprivredni zavod
Fejzo Begović, direktor
Tel: 035/295-210
Fax: 035/296-205
E-mail: poljoprivredni.zavod@bih.net.ba

Zeničko-dobojski kanton

Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Sektor poljoprivrede i veterinarstva
Odsjek za poljoprivrednu stručnu službu
Hajrudin Bečić, šef odsjeka
Tel/fax: 032/460-754
E-mail: hajrudin.becic@zdk.ba

Bosansko-podrinjski kanton

Bosansko-podrinjski kanton
Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Odsjek za poljoprivredu
Ermina Bešlija, stručni savjetnik za voćarstvo
Tel: 038/224-028
E-mail: ali.ermina@yahoo.com

Srednjobosanski kanton

Srednjobosanski kanton
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede
Poljoprivredni sektor
Amer Sunulahpašić, koordinator za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Tel/fax: 030/511-218, 518-335
E-mail: amer.sunulahpasic@sbk-ksb.gov.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštita bilja
Doc.dr. Perica Bulić, ravnatelj
Tel/fax: 036/445-900, 445 924
E-mail: bulic.perica@mpsv-hnz-k.ba; ministarstvopoljhn@gmail.com;

Zapadnohercegovački kanton

Zapadnohercegovački kanton
Ministarstvo gospodarstva
Zavod za poljoprivredu
Luka Vranješ, ravnatelj
Tel: 039 831-063 Fax: 039 702-494
E-mail: poljoprivreda.zzh@tel.net.ba

Kanton Sarajevo

Ministarstvo privrede
Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove
Đenan Rahman – stručni savjetnik za stočarstvo,
Tel: 033/279-230
E-mail: dzenan.rahman@mp.ks.gov.ba