Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za plaćanja u ruralnom razvoju i Instrument za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj-IPARD

Tel: +387 33 726 593
Fax: + 387 33 726 669

Email: /

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  1. organiziranje provođenja i provođenje mjera poljoprivredne politike za ruralni razvoj i ostalih strukturnih mjera, te priprema provođenja i provođenje IPARD pomoći u FBiH;
  2. učestvovanje u izradi procedura i smjernica za podnošenje i obradu zahtjeva za podrške;
  3. učestvovanje u izradi propisa i procedura vezanih za uspostavu IPARD platnog sistema;
  4. zaprimanje, evidentiranje i obrađivanje zahtjeva za plaćanja u okviru mjera ruralnog razvoja i ostalih strukturnih mjera;
  5. odobravanje plaćanje zahtjeva i priprema rješenja iz nadležnosti Odsjeka;
  6. učestvovanje u izgradnji IPARD platnog sistema u BiH;
  7. koordiniranje rada Sektora sa ostalim dijelovima IPARD sistema u BiH;
  8. praćenje realiziranja predloženih mjera ruralnog razvoja i ostalih strukturnih mjera;
  9. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka na osnovu prikupljenih podataka;
  10. uspostava, održavanje i ažuriranje baze podataka zahtjeva za podrške.