Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za biljnu proizvodnju

šef Odsjeka
Mario Beus
Tel: +387 33 726 586
Fax: + 387 33 726 669

Email: /

  1. ostvaruje saradnju sa nadležnim organima uprave pri kreiranju politike i izvršavanju zakona i propisa i drugih općih akta u okviru područja biljne proizvodnje;
  2. praćenje stanja u području biljne proizvodnje;
  3. praćenje stanja iz  područja zaštite zdravlja bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama i primjene fitofarmaceutskih sredstava  i mineralnih đubriva;
  4. obavljanje  upravnih poslova iz područja biljne proizvodnje;
  5. uređivanje i koordinacija izvršavanja poslova vazanih za: biljnu proizvodnju,
  6. praćenje stanja u oblasti poljoprivrednog zemljišta;
  7. predlaganje tehničkih, hidrotehničkih, agrotehničkih mjera poboljšanja uslova poljoprivredne proizvodnje, povećanja plodnosti i proizvodnog potencijala zemljišta;
  8. izdavanje saglasnosti, mišljenja i drugih akata na okolišne dozvole i prostorne planove, te izdavanje atesta za poljoprivrednu mehanizaciju.