Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za poljoprivredna plaćanja

pomoćnik ministra

Josip Jukić

Tel: +387 33 726 593
Fax: + 387 33 726 669

Email:/

Poslovi iz nadležnosti Sektora vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih organizacijskih jedinica:

 1. a) Odsjek za direktna plaćanja

šef Odsjeka

Mirsad Čindrak 

Tel: +387 33 726 596
Fax: + 387 33 726 669

 

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. organiziranje provođenja i provođenje mjera poljoprivredne politike za direktna plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu;
 2. provođenje materijalnih propisa iz oblasti direktnih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu;
 3. učestvovanje u izradi procedura i smjernica za podnošenje i obradu zahtjeva za podrške iz nadležnosti Odsjeka;
 4. zaprimanje, evidentiranje i obrađivanje zahtjeva za plaćanja direktnih novčanih podrški;
 5. provođenje procedura vezanih za dopunu zahtjeva i potvrđivanje procedura;
 6. izvođenje administrativne kontrole, unosa i obrade podataka, provjera obračunatih zahtjeva pristiglih iz kantonalnih ministarstava;
 7. nadzor nad administrativnom kontrolom koja se obavlja u kantonalnim tijelima;
 8. pripremanje naloga za plaćanje i odobravanje plaćanja;
 9. praćenje realiziranja predloženih mjera za direktne novčane podrške;
 10. uspostava, održavanje i ažuriranje baze podataka zahtjeva za podrške.

 

 1. b) Odsjek za plaćanja u ruralnom razvoju i Instrument za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj-IPARD

šef Odsjeka
_________
Tel: +387 33 726 688
Fax: + 387 33 726 669

Email:

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. organiziranje provođenja i provođenje mjera poljoprivredne politike za ruralni razvoj i ostalih strukturnih mjera, te priprema provođenja i provođenje IPARD pomoći u FBiH;
 2. učestvovanje u izradi procedura i smjernica za podnošenje i obradu zahtjeva za podrške;
 3. učestvovanje u izradi propisa i procedura vezanih za uspostavu IPARD platnog sistema;
 4. zaprimanje, evidentiranje i obrađivanje zahtjeva za plaćanja u okviru mjera ruralnog razvoja i ostalih strukturnih mjera;
 5. odobravanje plaćanje zahtjeva i priprema rješenja iz nadležnosti Odsjeka;
 6. učestvovanje u izgradnji IPARD platnog sistema u BiH;
 7. koordiniranje rada Sektora sa ostalim dijelovima IPARD sistema u BiH;
 8. praćenje realiziranja predloženih mjera ruralnog razvoja i ostalih strukturnih mjera;
 9. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka na osnovu prikupljenih podataka;
 10. uspostava, održavanje i ažuriranje baze podataka zahtjeva za podrške.

 

 1. c) Odsjek za kontrole 

šefica Odsjeka
Sabaheta Ćutuk
Tel: +387 33 726 607
Fax: + 387 33 726 669

Email:/

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. definiranje procesa upravljanja kontrolama na terenu i provođenje kontrola za mjere ruralnog razvoja i proizvodne mjere u okviru sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH;
 2. pripreme procedura, smjernica, kontrolnih listova i ostale dokumentacije potrebne za kontrolu na terenu;
 3. analiziranje rizika i odabir uzoraka za kontrole na terenu;
 4. nadzor nad administrativnom kontrolom koja se obavlja u kantonalnim tijelima;
 5. izrada dinamičkih planova kontrola;
 6. supervizija kontrola na terenu obavljenih od strane kantonalnih tijela;
 7. izrada izvještaja za svaku provedenu kontrolu;
 8. izrada periodičnih izvještaja i analiza o rezultatima provedenih kontrola;
 9. uspostava, održavanje i ažuriranje baze podataka provedenih kontrola;
 10. priprema za provedbu kontrola na terenu u okviru IPARD sistema;
 11. praćenje i analiziranje propisa EU vezanih za kontrole iz nadležnosti Odsjeka.