Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Propisi u izradi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis možete preuzeti ovdje

 


POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE I DOSTAVLJANJE IZJAŠNJENJA

NA NACRTE PRAVILNIKA IZ OBLASTI SJEMENA I SADNOG MATEROJALA ŠUMSKIH I HORTIKULTURNIH VRSTA DRVEĆA I GRMLJA

 Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo nacrte sljedećih pravilnika:

  • Pravilnik o kvalitetu, pakovanju, deklarisanju šumskog i hortikulturnog sjemena i načinu uzimanja uzoraka za inspekcijski nadzor;
  • Pravilnik o uvjerenju o porijeklu sjemena i o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o izdatim uvjerenjima o porijeklu sjemena;
  • Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, sadržaju i obrascu deklaracija i način vođenja evidencije o izdatim obrascima deklaracija šumskog i hortikulturnog sadnog materijala;
  • Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala i
  • Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala.

Nacrtima navedenih pravilnika nastoji se izvršiti potpuno usklađivanje podzakonskih propisa sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 71/05 i 8/06) i, koliko je to bilo moguće, izvršiti usklađivanje njihovih odredbi sa Direktivom vijeća Evropske unije o stavljanju na tržište šumskog reprodukcionog materijala broj: 1999/105/EZ od 22.12.1999. godine, kao i Preporukom Komisije Evropske unije broj: 2012/90/EU od 14.2.2012. godine o smjernicama za prezentaciju informacija za identifikaciju pošiljki šumskog reprodukcijskog materijala i informacijama koje sadrži dokument ili deklaracija dobavljača.

Napominjemo da je Vlada Federacije BiH na 154. sjedinci održanoj 30.8.2018. godine  utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja i da se ovaj zakon se još uvijek nalazi u parlamentarnoj proceduri. Usvajanjem navedenog zakona i donošenjem podzakonskih propisa po njegovom osnovu izvršilo bi se potpuno usklađivanje propisa sa Direktivom vijeća Evropske unije o stavljanju na tržište šumskog reprodukcionog materijala broj: 1999/105/EZ od 22.12.1999. godine.

Pozivamo vas da izvršite uvid u tekst pravilnika, kao i priloga uz pravilnike, te da na izrađene materijale date svoje prijedloge i sugestije.

Molimo vas da eventualne primjedbe i sugestije dostavite ovom Ministarstvu najkasnije do 13.1.2023. godine na “Obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga na propis.

Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac 1

Prijava za vršenje stručnog pregleda proizvodnje šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac 2

Zapisnik o stručnom pregledu proizvodnje šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac 3

Uvjerenje o porijeklu i kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Pravilnik o kavlitetu sadnog materijala

Preuzmi

Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, sadržaju i obrascu deklaracija i način vođenja evidencije o izdatim obrascima deklaracija šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac DOSM

Deklaracija uz otpremnicu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac DASM

Deklaracija na ambalaži šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac EVD

Evidencija o izdatim deklaracijama uz otpremnicu i na ambalaži šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 4 - Obrazac OBSM 1

Izvještaj o proizvedenom, prodatom i uništenom sadnom materijalu

Preuzmi

Prilog broj 5 - Obrazac ESM 1

Evidencija o proizvedenom, prodatom i uništenom sadnom materijalu

Preuzmi

Pravilnik o kvalitetu, pakovanju, deklarisanju šumskog i hortikulturnog sjemena i načinu uzimanja uzoraka za inspekcijski nadzor

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac K1

Prijava za ispitivanje kvaliteta sjemena

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac K2

Uvjerenje o kvalitetu sjemena

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac E1

Evidencija o izdatim uvjerenjima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 4 - Obrazac DOS

Deklaracija uz otpremnicu šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 5 - Obrazac DAS

Deklaracija na ambalaži šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 6 - Obrazac E2

Evidencija o izdatim deklaracijama uz otpremnicu i na ambalaži šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 7 - Obrazac E3

Evidencija o masi proizvedenog, prodatog i uništenog šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 8 - Obrazac E4

Evidencija o proizvedenom, prodatom, uništenom i uvezenom sjemenu

Preuzmi

Prilog broj 9 - Obrazac E9

Knjiga evidencija o doradi šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 10 - Obrazac INSP.K.

Zapisnik o uzimanju uzoraka sjemena za potrebe inspekcijskog nadzora

Preuzmi

Pravilnik o uvjerenju o porijeklu sjemena i o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o izdatim uvjerenjima o porijeklu sjemena

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac P1

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac P2

Uvjerenje o porijeklu sjemena iz sjemenskih plantaža i roditeljskih stabala

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac P3

Uvjerenje o porijeklu reprodukcijskog materijala koji potiče od klonova i klonskih smjesa

Preuzmi

Prilog broj 4 - Obrazac EV 1

Evidencija o izdatim uvjerenjima o porijeklu šumskog i hortikulturnog sjemena i reprodukcijskog materijala

Preuzmi

Zakon o lovstvu - prednacrt

Preuzmi

Prednacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja

Preuzmi

Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu

Preuzmi

IZVJEŠTAJ sa javnih rasprava o Nacrtu zakona o šumama Federacije BiH sa izjašnjenjima na primjedbe i prijedloge

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (bosanski jezik)

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (hrvatski jezik)

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (srpski jezik)

Preuzmi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis

Preuzmi

Uredba o zaštiti šuma - Nacrt

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištem - Nacrt

Preuzmi

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita - Prijedlog

Preuzmi