Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Propisi u izradi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis možete preuzeti ovdje

 


POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE I DOSTAVLJANJE IZJAŠNJENJA

NA NACRT ODLUKE
O PROMJENI NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA I PRIVREMENOM KORIŠTENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRUGE NAMJENE

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo Nacrt odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Nacrt odluke je usklađen sa odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07, 58/08 i 22/22).

Koristeći priloženi obrazac, molimo sve zainteresirane da svoje primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt odluke dostave na adresu: danica.cigelj [at] fmpvs.gov.ba ili poštom na: Ulica Hamdije Čemerlića broj 2, Sarajevo do 21.09.2023. godine.

Naime, Nacrtom odluke regulira se način promjene namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Nacrtom odluke ne regulira se vlasništvo niti druga stvarna prava na nekretninama i zakup nekretnina.

Nacrtom odluke propisuje se da se promjena namjene šumskog zemljišta može dozvoliti samo vlasniku zemljišta. Šumskom zemljištu, koje se u skladu sa odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07, 58/08 i 22/22) smatra imovinom države Bosne i Hercegovine, može se mijenjati namjena samo ako takav zahtjev bude podnesen od strane ovlaštenog organa Bosne i Hercegovine i ukoliko ispunjava i druge uslove propisane ovom odlukom.

Nacrtom odluke propisuje se da se šumsko zemljište može privremeno koristiti za druge planirane namjene u slučajevima propisanim u tački VII odluke. Davanjem saglasnosti za privremeno korištenje šumskog zemljišta za druge namjene ne mijenja se kultura zemljišta i ono i dalje ostaje šumsko zemljište u vlasništvu države.

Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac 1

Prijava za vršenje stručnog pregleda proizvodnje šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac 2

Zapisnik o stručnom pregledu proizvodnje šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac 3

Uvjerenje o porijeklu i kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Pravilnik o kavlitetu sadnog materijala

Preuzmi

Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, sadržaju i obrascu deklaracija i način vođenja evidencije o izdatim obrascima deklaracija šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac DOSM

Deklaracija uz otpremnicu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac DASM

Deklaracija na ambalaži šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac EVD

Evidencija o izdatim deklaracijama uz otpremnicu i na ambalaži šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Prilog broj 4 - Obrazac OBSM 1

Izvještaj o proizvedenom, prodatom i uništenom sadnom materijalu

Preuzmi

Prilog broj 5 - Obrazac ESM 1

Evidencija o proizvedenom, prodatom i uništenom sadnom materijalu

Preuzmi

Pravilnik o kvalitetu, pakovanju, deklarisanju šumskog i hortikulturnog sjemena i načinu uzimanja uzoraka za inspekcijski nadzor

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac K1

Prijava za ispitivanje kvaliteta sjemena

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac K2

Uvjerenje o kvalitetu sjemena

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac E1

Evidencija o izdatim uvjerenjima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 4 - Obrazac DOS

Deklaracija uz otpremnicu šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 5 - Obrazac DAS

Deklaracija na ambalaži šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 6 - Obrazac E2

Evidencija o izdatim deklaracijama uz otpremnicu i na ambalaži šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 7 - Obrazac E3

Evidencija o masi proizvedenog, prodatog i uništenog šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 8 - Obrazac E4

Evidencija o proizvedenom, prodatom, uništenom i uvezenom sjemenu

Preuzmi

Prilog broj 9 - Obrazac E9

Knjiga evidencija o doradi šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Prilog broj 10 - Obrazac INSP.K.

Zapisnik o uzimanju uzoraka sjemena za potrebe inspekcijskog nadzora

Preuzmi

Pravilnik o uvjerenju o porijeklu sjemena i o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o izdatim uvjerenjima o porijeklu sjemena

Preuzmi

Prilog broj 1 - Obrazac P1

Preuzmi

Prilog broj 2 - Obrazac P2

Uvjerenje o porijeklu sjemena iz sjemenskih plantaža i roditeljskih stabala

Preuzmi

Prilog broj 3 - Obrazac P3

Uvjerenje o porijeklu reprodukcijskog materijala koji potiče od klonova i klonskih smjesa

Preuzmi

Prilog broj 4 - Obrazac EV 1

Evidencija o izdatim uvjerenjima o porijeklu šumskog i hortikulturnog sjemena i reprodukcijskog materijala

Preuzmi

Zakon o lovstvu - prednacrt

Preuzmi

Prednacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja

Preuzmi

Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu

Preuzmi

IZVJEŠTAJ sa javnih rasprava o Nacrtu zakona o šumama Federacije BiH sa izjašnjenjima na primjedbe i prijedloge

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (bosanski jezik)

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (hrvatski jezik)

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (srpski jezik)

Preuzmi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis

Preuzmi

Uredba o zaštiti šuma - Nacrt

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištem - Nacrt

Preuzmi

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita - Prijedlog

Preuzmi