Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Propisi u izradi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis možete preuzeti ovdje

Zakon o lovstvu - prednacrt

Preuzmi

Prednacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja

Preuzmi

Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu

Preuzmi

IZVJEŠTAJ sa javnih rasprava o Nacrtu zakona o šumama Federacije BiH sa izjašnjenjima na primjedbe i prijedloge

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (bosanski jezik)

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (hrvatski jezik)

Preuzmi

Zakon o šumama - PRIJEDLOG (srpski jezik)

Preuzmi

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na propis

Preuzmi

Uredba o zaštiti šuma - Nacrt

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištem - Nacrt

Preuzmi

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita - Prijedlog

Preuzmi