Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Registri u šumarstvu

Prema članku 6. st. 1. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih  vrsta drveća i grmlja (“Službene novine Federacije BiH, broj 71,/05 i 08/10), kao i člankom 1. st. 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (“Službene novine Federacije BiH, broj 28/06), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uspostavlja i vodi:

Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sjemena

Registar dorađivača šumskog i hortikulturnog sjemena

Registar laboratorija za kontrolu kvalitete šumskog i hortikulturnog sjemena

Registar proizvođača sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća o grmlja

Registar uvoznika šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

te člankom 7. st. 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (“Službene novine Federacije BiH, broj 28/06)

Registar objekata za proizvodnju sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja

Prema članku 19. Zakona o zaštiti zdravlja bilja (Službeni glasnik BiH, broj 23/03) i članku 11. Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (Službeni glasnik BiH, broj 60/12) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za administrativno područje Federacije Bosne i Hercegovine uspostavlja i vodi:

Registar pravnih i fizičkih lica koja primjenjuju postupke tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje 

Zahtjev za upis u registre

Preuzmi

Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Registar dorađivača šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Registar laboratorija za kontrolu kvalitete šumskog i hortikulturnog sjemena

Preuzmi

Registar proizvođača sadnog materijala šumskih i hotrikulturnih vrsta drveća i grmlja

Preuzmi

Registar uvoznika šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala

Preuzmi

Registar objekata za proizvodnju sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja

Preuzmi

Registar pravnih i fizičkih lica koja primjenjuju postupke tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje

Preuzmi