Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za poljoprivrednu politiku i analizu

šef Odsjeka
Hanefija Topuz
Tel: +387 33 726 697
Fax: + 387 33 726 669

Email:/

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  1. pripremanje strategijskih okvira tržišno cjenovne politike;
  2. pripremanje prijedloga mjera novčanih podrški i planiranje budžetskih sredstava za novčane podrške;
  3. usklađivanje tržišno-cjenovne politike s politikom EU;
  4. saradnja sa državnim ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede u oblasti tržišno-cjenovne politike;
  5. saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede i nadležnim općinskim tijelima radi osiguravanja usklađenosti mjera tržišno-cjenovne politike na prostoru Federacije BiH;
  6. analiza vanjskog okruženja, izrada kalkulacija o proizvodnjama i priprema izvješća o tržišno-cjenovnoj politici za WTO, EU i druge zainteresirane međunarodne subjekte;
  7. predlaganje modela za uspostavu i jačanje organizacija proizvođača i povezivanje primarne proizvodnje s tržištem;
  8. predlaganje modela za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i drugih mjera kojima se olakšava pristup izvorima finansiranja;
  9. kreiranje mjera tržišno-cjenovne politike u skladu sa strategijskim dokumentima;
  10. provođenje monitoringa mjera tržišno-cjenovne politike.