Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe

pomoćnik ministra
mr.sci. Nijaz Brković
Tel: +387 33 726 591
Fax: + 387 33 726 595

Email: /

U Sektoru za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe vrše se slijedeći poslovi:

  1. pripremanje strategijskih okvira politike ruralnog razvoja i politike savjetodavstva,
  2. usklađivanje politike ruralnog razvoja i savjetodavstva sa politikom EU,
  3. saradnja sa državnim ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede u oblasti ruralnog razvoja,
  4. kreiranje mjera ruralnog razvoja i godišnjih planova savjetodavnih usluga u Federaciji BiH,
  5. saradnja sa kantonalnim ministarstvima i nadležnim općinskim tijelima radi provođenja politike iz nadležnosti Sektora,
  6. provođenje monitoring mjera ruralnog razvoja i savjetodavstva, analiza učinaka i njihovo unapređivanje,
  7. pripremanje zakona i drugih propisa iz oblasti ruralnog razvoja i savjetodavstva,
  8. izrada analitičkih, promotivnih i drugih materijala na osnovu prikupljenih podataka.