Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za ruralni razvoj

šef Odsjeka

mr.sci. Pejo Janjić

Tel: +387 33 726 604

Fax: +387 33 726 669

Email: /

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  1. pripremanje strategijskih okvira politike ruralnog razvoja,
  2. usklađivanje politike ruralnog razvoja sa politikom ruralnog razvoja EU,
  3. saradnja sa državnim ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede u oblasti ruralnog razvoja,
  4. saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove ruralnog razvoja i nadležnim općinskim tijelima,
  5. predlaganje modela za kreditiranje ruralnog razvoja,
  6. kreiranje mjera ruralnog razvoja ,
  7. provođenje monitoringa mjera ruralnog razvoja, analiza učinaka,
  8. izrada analitičkih i drugih materijala na osnovu prikupljenih podataka.