Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za direktna plaćanja

šef Odsjeka

Mirsad Čindrak

Tel: +387 33 726 596
Fax: + 387 33 726 669

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

  1. organiziranje provođenja i provođenje mjera poljoprivredne politike za direktna plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu;
  2. provođenje materijalnih propisa iz oblasti direktnih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu;
  3. učestvovanje u izradi procedura i smjernica za podnošenje i obradu zahtjeva za podrške iz nadležnosti Odsjeka;
  4. zaprimanje, evidentiranje i obrađivanje zahtjeva za plaćanja direktnih novčanih podrški;
  5. provođenje procedura vezanih za dopunu zahtjeva i potvrđivanje procedura;
  6. izvođenje administrativne kontrole, unosa i obrade podataka, provjera obračunatih zahtjeva pristiglih iz kantonalnih ministarstava;
  7. nadzor nad administrativnom kontrolom koja se obavlja u kantonalnim tijelima;
  8. pripremanje naloga za plaćanje i odobravanje plaćanja;
  9. praćenje realiziranja predloženih mjera za direktne novčane podrške;
  10. uspostava, održavanje i ažuriranje baze podataka zahtjeva za podrške.