Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Bilateralni ugovori

Odluka o imenovanju clanova Komisije BiH za vodoprivrednu saradnju sa Republikom Hrvatskom

Sluzbeni glasnik BiH broj 6/18

Preuzmi
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (“Službeni glasnik BiH” broj: 6/96)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom finasiranju održavanja I pogona regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal (“Službeni glasnik BiH” broj: 3/2005)