Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

UNECE – Konvencija o vodama (Helsinška konvencija)

UNECE Konvencija o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera

www.unece.org/env/water

Konvencija o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama) UN Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih usvojena je 17.03.1992. godine u Helsinkiju, a 1996. godine stupila na snagu, s namjenom da osigura pravni okvir i potakne jačanje državnih mjera za regionalnu sardanju na zajedničkom upravljanju i zaštiti prekograničnih površinskih (rijeke, jezera)  i podzemnih voda.

Opći cilj Konvencije o vodama je prevencija, kontrola i smanjenje zagađenja prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti zaštite i korištenja prekograničnih vodotoka. Konkretniji cilj odnosi se na „sprečavanje, kontrolu i smanjenje“ zagađenja voda i bilo kakvog prekograničnog uticaja, odnosno, stvaranje uslova za „razumno i pravično“ korištenje prekograničnih voda.

Ostvarivanje ciljeva Konvencije o vodama je dugoročan proces. Obaveze koje proističu iz Konvencije zemlje potpisnice načelno obavezuju, a najveći deo konkretnih obaveza treba da bude predmetom uređenja kroz posebne bilateralne i multilateralne sporazume među zainteresiranim državama, koje dijele zajedničke vodne resurse, i međunarodnim organizacijama. Implementacija Konvencije o vodama podrazumijeva primijenu različitih mjera, kao što su:

  • zaključivanje bilateralnih sporazuma sa susjednim zemljama o pitanjima koja regulira Konvencija o vodama;
  • donošenje novih propisa, prije svega u sektoru voda;
  •  izgradnja i jačanje kapaciteta nadležnih institucija i privrede u vezi sa prevencijom, kontrolom i smanjenjem zagađivanja i prekograničnog uticaja;
  • monitoring voda i okoliša;
  • istraživanje i razvoj, itd.

Konvenciju je odobrilo Europsko vijeće 1994. godine, a nekoliko bilateralnih i multilateralnih sporazuma europskih država temelji na njenim principima i propisima kao što su Konvencija o zaštiti rijeke Dunav 1994. godine, sporazumi o rijekama Bug, Meuse, Rhine i Scheldt i dr.

U početku je Konvencija o vodama dogovorena kao regionalni instrument, ali je 2003. godine izmijenjena kako bi se omogućilo pristupanje svih zemalja članica UN, tako je 06.02.2013. godine amandmanima Konvencija prerasla u globalni pravni okvir za prekograničnu saradnju u oblasti voda, a pristup Konvenciji i zemalja izvan ECE regije očekuje se od 2014. godine.

UNECE pridonosi razvoju i ostvarenju principa za primjenu Protokola o vodi i zdravlju iz 1999. godine, kao iProtokola o odgovornosti za štetu i naknadu štete izazvane prekograničnim učincima industrijskih nesreća u međudržavnim vodama iz 2003. godine.

Bosna i Hercegovina je pristupila i ratifikovala Konvenciju o vodama i Protokol o vodi i zdravlju(„Službeni glasnik BiH“ br. 8/2009 i 8/2010).