Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Propisi u pripremi

Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo " utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Preuzmi

Izvještaj o procjeni uticaja propisa za Zakon o veterinarstvu

Preuzmi

Obrazac za davanje komentara za tekst Nacrta zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Preuzmi

Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima - NACRT

Preuzmi