Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za poljoprivredu i prehrambenu industriju

 pomoćnik ministra 

Bešćo Alibegović

Tel: +387 33 726 584
Fax: + 387 33 726 669

Email: /

 

U sastavu Sektora za poljoprivredu i prehrambenu industriju nalaze se sljedeće unutrašnje organizacijske jedinice:

 1. a) Odsjek za biljnu proizvodnju:

šef Odsjeka
Mario Beus
Tel: +387 33 726 586
Fax: + 387 33 726 669

Email: /

 1. ostvaruje saradnju sa nadležnim organima uprave pri kreiranju politike i izvršavanju zakona i propisa i drugih općih akta u okviru područja biljne proizvodnje;
 2. praćenje stanja u području biljne proizvodnje;
 3. praćenje stanja iz  područja zaštite zdravlja bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama i primjene fitofarmaceutskih sredstava  i mineralnih đubriva;
 4. obavljanje  upravnih poslova iz područja biljne proizvodnje;
 5. uređivanje i koordinacija izvršavanja poslova vazanih za: biljnu proizvodnju,
 6. praćenje stanja u oblasti poljoprivrednog zemljišta;
 7. predlaganje tehničkih, hidrotehničkih, agrotehničkih mjera poboljšanja uslova poljoprivredne proizvodnje, povećanja plodnosti i proizvodnog potencijala zemljišta;
 8. izdavanje saglasnosti, mišljenja i drugih akata na okolišne dozvole i prostorne planove, te izdavanje atesta za poljoprivrednu mehanizaciju.

 

 1. b) Odsjek za stočarsku proizvodnju

šef Odsjeka
Tel: +387 33 726 584
Fax: + 387 33 726 669

 

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. pripremanje strategijskih okvira za razvoj stočarske proizvodnje;
 2. uvođenje međunarodnih i EU kvalitativnih standarda u stočarsku proizvodnju;
 3. saradnja sa državnim institucijama radi razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i ribogojstvu;
 4. praćenje stanja i analiza kretanja stočarske proizvodnje na terenu, analiza tržišta i predlaganje shema za potporu stočarskoj proizvodnji;
 5. izrada programa razvoja organske proizvodnje u okviru stočarske proizvodnje;
 6. izrada program razvoja integralne proizvodnje u okviru stočarske proizvodnje.

 

 1. c) Odsjek za prehrambenu industriju

šef Odsjeka

Emir Raščić

Tel: +387 33 726 653
Fax: + 387 33 726 669

Email: /

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. praćenje stanja u proizvodnji hrane, pića i duhanskih proizvoda;
 2. analiziranje privrednog položaja pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije;
 3. pripremanje i provođenje strategije razvoja prehrambene industrije;
 4. predlaganje mjera za uvođenje međunarodnih standarda kvalitete;
 5. vođenje upisnika/registara iz područja djelovanja;
 6. ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe analiza hrane, pića i duhanskih proizvoda;
 7. rad na izradi i provedbi propisa o uslovima za obavljanje registrovane djelatnosti za proizvodnju hrane, pića i duhanskih proizvoda;
 8. učestvovanje u izradi propisa iz oblasti hrane, pića i duhanskih proizvoda zajedno sa drugim državnim i entitetskim institucijama;
 9. praćenje i analiziranje zakonodavstva EU, pravila, principa i sporazuma WTO i drugih međunarodnih organizacija i zaključenih sporazuma;
 10. praćenje stanja u oblasti zbrinjavanja i iskorištavanja otpada prehrambene industrije;
 11. predlaganje mjera za unaprijeđenje zaštite od onečišćenja otpadom iz prehrambene industrije.

 

 1. d) Odsjek za poljoprivrednu politiku i analizu

šef Odsjeka
Hanefija Topuz
Tel: +387 33 726 697
Fax: + 387 33 726 669

Email:/

Odsjek, između ostalog, vrši sljedeće poslove:

 1. pripremanje strategijskih okvira tržišno cjenovne politike;
 2. pripremanje prijedloga mjera novčanih podrški i planiranje budžetskih sredstava za novčane podrške;
 3. usklađivanje tržišno-cjenovne politike s politikom EU;
 4. saradnja sa državnim ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede u oblasti tržišno-cjenovne politike;
 5. saradnja sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede i nadležnim općinskim tijelima radi osiguravanja usklađenosti mjera tržišno-cjenovne politike na prostoru Federacije BiH;
 6. analiza vanjskog okruženja, izrada kalkulacija o proizvodnjama i priprema izvješća o tržišno-cjenovnoj politici za WTO, EU i druge zainteresirane međunarodne subjekte;
 7. predlaganje modela za uspostavu i jačanje organizacija proizvođača i povezivanje primarne proizvodnje s tržištem;
 8. predlaganje modela za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i drugih mjera kojima se olakšava pristup izvorima finansiranja;
 9. kreiranje mjera tržišno-cjenovne politike u skladu sa strategijskim dokumentima;
 10. provođenje monitoringa mjera tržišno-cjenovne politike.