Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odsjek za veterinarsko javno zdravstvo

šefica Odsjeka
Indira Mulalić
Tel: + 387 33 72 65 72
Fax: + 387 33 72 66 65

Email: /

Odsjek vrši slijedeće poslove:

 • učestvovanje u pripremi propisa kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla, za skladišta životinjske hrane, mješaonice i tvornice stočne hrane;
 • utvrđivanje uslova za rad navedenih objekata, te vođenje njihovog upisnika;
 • učestvovanje u pripremi propisa kojima se određuje način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla;
 • propisivanje načina postupanja s lešinama, nusproizvodima životinjskog porijekla, konfiskatima i životinjskim proizvodima namijenjenim utilizaciji i neškodljivom uklanjanju;
 • učestvovanje u pripremama programa sistemskog praćenja rezidua i drugih za ljudsko zdravlje štetnih onečišćivača u proizvodima životinjskog porijekla koji su namijenjeni prehrani ljudi i hrani za životinje;
 • praćenje ostvarivanja plana monitoringa rezidua i izrade izvještaja o provedbi plana;
 • pripremanje propisa kojima se određuje proizvodnja, promet i upotreba veterinarskih lijekova, veterinarsko-medicinskih proizvoda i stočne hrane;
 • provođenje postupka registracije veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, vođenje očevidnika (popisa) o odobrenim i registriranim lijekovima;
 • izdavanje saglasnosti i dozvole za stavljanje lijekova u promet;
 • obavljanje upravnog i stručnog nadzora u području higijene proizvoda životinjskog porijekla i stočne hrane i veterinarskog javnog zdravstva;
 • učestvovanje u stalnom usklađivanju propisa i općih akata iz područja higijene proizvoda životinjskog porijekla i veterinarskog javnog zdravstva;
 • saradnja sa znanstveno-istraživačkim institucijama u okviru nadležnosti rada;
 • obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova određenih zakonom koji se odnose na higijenu proizvoda životinjskog porijekla, životinjsku hranu i veterinarsko-javno zdravstvo;
 • davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Odsjeka;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.