Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Modernizacija vodnih usluga

Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga u Bosni i Hercegovini ima za cilj jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira te kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu. Cilj je da se poveća efikasnost rada javnih komunalnih preduzeća po općinama u Federaciji kroz niz postepenih unaprjeđenja i postizanje ekonomske održivosti komunalnih preduzeća na lokalnom nivou.

Projekat se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1: Modernizacija regulatornog i institucionalnog okruženja

Komponenta 2: Jačanje općinskog okvira pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje.

Komponenta 3: Općinski investicioni projekti – poboljšanje pristupa, kvalitete i efikasnosti pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadne vode. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, uređaja za prečišćavanje vode za piće i prečišćavanje otpadne vode.

Projekat je podržan kreditnim financiranjem od Svjetske banke i usklađen sa postojećim projektima i raspoloživim financijskim izvorima drugih međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih donatora. Sredstva zajma za ovaj projekat za Federaciju iznose do 25 miliona eura od ukupno 51,5 miliona eura odobrenih za BiH. Period otplate je 32 godine uz grejs period od 7 godina, koji je uključen u rok otplate. Inicijalna sredstva granta za ovaj projekat za Federaciju iznose 1.150.000,00 američkih dolara. Vrijednost kredita za koji se općina/grad zadužuje može iznositi 100% od vrijednosti investicije.

Sporazum o zajmu za Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (Zajam br. 93020-BA) kao i Sporazum o grantu za navedeni Projekat (BiH WSSM Grant br. TF0B8622) ratificirani su Odlukama Predsjedništva BiH (Službeni list BiH/Međunarodni ugovori br. 05/2023) datuma 12.04. 2023. godine. Parlament Federacije, na sjednici Predstavničkog doma od 06.06.2022. godine i Doma naroda od 05.10.2023. godine, usvojio je Odluku o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za navedeni projekt (Službene novine Federacije BiH br. 83/23)

U skladu sa navedenim ugovorima i zaključkom Vlade Federacije br. 2039/2023 od 29.12.2023. godine, formirana je Jedinica za implementaciju projekta Modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (PIU) u Federaciji BiH, čime je ispunjen jedan od preduvjeta za početak provedbe Projekta u Federaciji BiH.

Sporazumi sa zainteresiranim općinama (Sporazum o potprojektu) će se potpisivati u skladu sa uvjetima i rokovima prihvatljivim za Svjetsku banku, pri čemu su općine dužne osigurati tehničke uvjete za implementaciju Potprojekta u vidu formiranja timova za implementiranje općinskih potprojekata (PIT), koji će biti odgovorni za provedbu potprojekta u svojoj općini/gradu. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju su općine iz Federacije Bosne i Hercegovine koje budu uključene u Projekt.

Projektna dokumentacija

Foto galerija