Edukacije

Edukacije u veterinarstvu

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017 - 2020. godine

Broj službenih novina: 7/17

Plan obuke službenih veterinara u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

> Preuzimanje

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014-2016. godina

Broj službenih novina: 19/14