Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Utvrđivanje činjenica o dodjeli poticaja za ruralni razvoj

Utvrđivanje činjenica o dodjeli poticaja za ruralni razvoj

Na 155. sjednici održanoj u Sarajevu danas (07.09.2018.), Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 938/2017 od 07.07.2017. godine, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, nastavi aktivnosti s ciljem rješavanja predmeta po Modelu ruralnog razvoja iz 2012. godine koji su primljeni na osnovu javnog poziva od 4.7.2012. godine za dodjelu novčanih sredstava u okviru Modela ruralnog razvoja – Kapitalna ulaganja i investicije.

Nakon što Federalna uprava izvrši inspekcijski nadzor svih klijenata za koje joj je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo predmete, i potpuno i pravilno budu utvrđene sve relevantne činjenice za svaki predmet pojedinačno, potrebno je Vladi FBiH predložiti postupanje u predmetima za koje se procijeni i utvrdi da su osnovani.