Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Zabrana aktivnih tvari “tiram”, “pimetrozin”, “dikvat” i „oksasulfuron“

Zabrana aktivnih tvari “tiram”, “pimetrozin”, “dikvat” i „oksasulfuron“

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da su Izmjenama spiska aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine od 20.11.2018. godine preuzete odredbe:

  1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1500 od 09. oktobra 2018. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije tiram čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (tiram), a promet se dozvoljava do 30. aprila 2019. godine za sredstva za zaštitu bilja za folijarnu primjenu i 30. januara 2020. godine za ostala sredstva za zaštitu bilja, uključujući ona za tretiranje sjemena.
  2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1501 od 09. oktobra 2018. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije pimetrozin čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (pimetrozin), a promet se dozvoljava do 30. januara 2020. godine.
  3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1532 od 12. oktobra 2018. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije dikvat čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (dikvat), a promet se dozvoljava do 04. februara 2020. godine.
  4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1019 od 18.jula 2018. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije oksasulfuron čime se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju oksasulfuron, a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 08. novembra 2019. godine.