Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Utvrđene izmjene Zakona o novčanim podrškama

Utvrđene izmjene Zakona o novčanim podrškama

Na današnjoj 202. sjednici održanoj u Mostaru, Federalna vlada je utvrdila izmjene Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje predviđaju izdvajanje za poljoprivredu od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, Budžeta FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Predloženom izmjenom ovog Zakona stiču se uslovi za osiguravanje većih sredstva za poljoprivredu u budžetima narednih godina. Dosadašnja formulacija stvarala je nedoumice o tome šta se ustvari smatra ukupnim primicima u odnosu na budžet.

Nova formulacija člana 3. stav (2) otklanja ove nedoumice i jasno precizira da je visina novčanih sredstava određena procentualno u odnosu na prihode Budžeta Federacije BiH, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i tekuće transfere i donacije.