Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministri Dedić i Košarac o budućoj saradnji

Danas je u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH održan sastanak između ministra Staše Košarca i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića.

Ministri Košarac i Dedić, u pratnji saradnika, razgovarali su o prioritetnim aktivnostima za čiju je uspješnu provedbu potrebna uska saradnja između nadležnih entitetskih ministarstava i Brčko Distrikta te Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministar Dedić je izrazio nadu da će se i u budućem periodu održavati uspješna saradnja na rješavanju otvorenih pitanja i da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH konstruktivno djelovati na usaglašavanju stavova između entitetskih ministarstava, po svim aktivnostima, a posebno onih koji se tiču usklađivanja zakonodavstva u svjetlu europskih integracija. 

Ministar Košarac rekao je da je donio odluku o formiranju radnih grupa u kojima će učestvovati predstavnici Ministarstva, nadležnih entitetskih ministarstava i odjeljenja Brčko Distrikta, a koje će raditi na određenim normativnim aktima.

Najavljeno je organiziranje zajedničkog sastanka sa entitetskim ministrima u februaru tokom kojeg će biti razmatrana grupa prioritetnih zadataka, te određena konkretna zaduženja ne samo radnim grupama, nego i saradnicima u sektorima i oblastima u sastavu ministarstava.