Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vodič za privatne savjetodavne službe

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo Vodič za pravna lica za dobivanje dozvole za rad – licence privatnoj savjetodavnoj službi i upis u Registar poljoprivrednih savjetodavnih službi. Vodič je namijenjen pravnim licima, koja planiraju pružati savjetodavne usluge na području Federacije BiH  prilikom pripreme dokumentacije i podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za rad – licence i upis u Registar.

U Vodiču se, između ostalog, navode uvjeti koje trebaju ispuniti pravna lica za dobijanje dozvole za rad – licence, načini podnošenja zahtjeva uz svu potrebnu dokumentaciju te oblasti za koje se izdaje licenca.