Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javni poziv za učešće u IFAD Projektu razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede

Bosna i Hercegovina (BiH) je sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila kreditni Sporazum o finansiranju Projekt razvoja ruralnih poduzeća I poljoprivrede (Rural Enterprises and Agricultural Development Project (READP). Projekat će pružiti podršku jačanju odabranih pod-sektora (lanaca vrijednosti) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih biznis planova (BP), koji su glavni instrument za utvrđivanje potreba ulaganja u poslovanje i razvoj kapaciteta svih aktera u odabranim lancima vrijednosti u okviru klastera projekta.

Ured za koordinaciju projekata (PCU), pri Federalnom ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  je zadužen za cjelovitu provedbu Projekta, a dio sredstava je namijenjen za su-financiranje aktivnosti utvrđenih u biznis planovima.

Ovim putem Ured za koordinaciju projekata (PCU) poziva zainteresirane poslovne subjekte (mala i srednja poduzeća ili zemljoradničke/poljoprivredne zadruge) koje se bave otkupom, doradom, pakovanjem i prometom proizvoda i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (BIZNIS LIDERE), da dostave Izjave o zainteresiranosti za učešće u Projektnim aktivnostima vezanim za predloženu poslovnu ideju.

Kao Izjavu o zainteresiranosti, potrebno je dostaviti popunjen OBRAZAC O ZAINTERESIRANOSTI, koji također možete dobiti na Vaš zahtjev kod Ureda za koordinaciju projekta (PCU) putem e-mail adrese: e.mulahusic@fmpvspcu.ba .

Uz OBRAZAC O ZAINTERESIRANOSTI je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. 1. Kopiju dokaza o registraciji u odgovarajućem registru pravnih subjekata zemlje u kojoj je registrirana,
  2. 2. Finansijski izvještaj za posljednje dvije godine (Bilans stanja i uspjeha), ovjeren od FIA-e,
  3. 3. Sažetak poslovnog plana (KONCEPT) za sufinansiranje ulaganja u skladu sa predloženim Obrascem.

Obrazac o zainteresiranosti sa zahtijevanim dokumentima je potrebno dostaviti u zapečaćenim kovertama  lično ili putem pošte najkasnije do 21. decembra 2021. godine do 12:00 sati na sljedeću adresu:

URED ZA KOORDINACIJU PROJEKATA – PCU

Ul. Grbavička br. 4/II, 71000 Sarajevo (poslovna zgrada Unionivest dd na Grbavici)

sa naznakom:

“IZJAVA O ZAINTERESIRANOSTI DOSTAVU POSLOVNOG PLANA – READP”

Ne otvarati osim u prisustvu Komisije

Subjekti, čije POSLOVNE IDEJE budu ocijenjene prihvatljivim u skladu sa utvrđenim kriterijima Projekta, biti će pozvani da sačine i dostave detaljan POSLOVNI PLAN.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.