Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne nabavke

Lista javnih nabavki za ministarstvo

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2020.g.

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-775-10/2020 od 02.09.2020.g.

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga popravke i održavanja računarske opreme

Broj: 01-11/5-887-10/2020 od 01.09.2020.g.

Preuzmi

Tenderska dokumentacija – Poziv za dostavljanje ponuda za zdravstvene usluge (usluge iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama)

Broj: 01-11/5-1247-1/2020 od 01.09.2020. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika

Broj: 01-11/5-1247/2020 od 01.09.2020. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – LOT 1. pružanje usluge stalne internet veze zagarantove brzine za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na adresi – sjedište FMPVŠ, Hamdije Čemerlića 2.

Preuzmi

Poziv za dostavu ponuda po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II, Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH za pružanje usluga osiguranja hotelskog smještaja za zaposlenike na službenom putovanju u zemlji i u inostranstvo– pružanje usluga posredovanja u rezervaciji hotelskog smještaja

Broj: 01-11/5-1187 /2020, august 2020.g.

Preuzmi

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za primjenu "e-aukcije" za nabavku roba – nafte i destilata

(Br: 01-11/5-1180/2020 od 18.08.2020. g.)

Preuzmi

Odluka o pokretanju javne nabavke usluga smještaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

(br: 01-11/5-1187/2020 od 18.08.2020.g)

Preuzmi

23.07.2020. Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila

Preuzmi

23.07.2020. Odluka o dodjeli ugovora o nabavci autoguma

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva

br. 10/14/5-362-1-15-13/2019 od 27.04.2020. godine

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga pranja i čišćenja motornih vozila

br. 01-11/5-529/2020 od 27.03.2020. g.

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke sredstava za higijenu

br. 01-11/5-528/2020 od 27.03.2020. g.

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem) za službena vozila

br. 01-11/5-527/2020 od 27.03.2020. g

Preuzmi

Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila

br. 01-11/5-526/2020 od 27.03.2020.

Preuzmi

10.06.2020. – Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke usluga popravki i održavanja računarske opreme

Preuzmi

10.06.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku usluga osiguranja lica i vozila

Preuzmi

01.06.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku usluga mobilne telefonije

Preuzmi

01.06.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku usluge stalnog pristupa internetu

Preuzmi

01.06.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku usluge fiksne telefonije

Preuzmi

01.06.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku usluga popravki i održavanja službenih vozila

Preuzmi

29.05.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku usluga štampanja

Preuzmi

29.05.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukciie" za nabavku roba - kancelarijski materijal

Preuzmi

29.05.2020. – Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva uz primjenu ,,e-aukcije" za nabavku roba - toneri i ketridži

Preuzmi

14.05.2020. – Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja

Preuzmi

14.05.2020. – Odluka o pokretanju direktnog postupka javne nabavke mobilnih telefona za službenu upotrebu

Preuzmi

JAVNE NABAVKE U 2019. GODINI

19.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vanjske revizije

Preuzmi

16.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku softvera i opreme za popis osnovnih sredstava

Preuzmi

05.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku antivirusnih licenci

Preuzmi

28.11.2019. Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga organizovanja seminara iz oblasti veterinarstva

Preuzmi

11.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja registara, aplikacija i web portala

Preuzmi

8.11.2019. Poziv za dostavljanje ponuda usluga organizovanja seminara

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku avio karata

Preuzmi

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluge održavanja registara, aplikacija i web portala koje koristi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Preuzmi

18.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zdravstnenih usluga

Preuzmi

18.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja IT infrastrukture

Preuzmi

17.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke i održavanja opreme

Preuzmi

17.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu guma za automobile

Preuzmi

17.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika i osiguranja vozila od autoodgovornosti s autonezgodom i puno kasko-osiguranje bez franšize za službena vozila

Preuzmi

17.04.2019. Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe ministarstva

Preuzmi

17.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Preuzmi

17.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i sitnog inventara

Preuzmi

14.06.2019.g. - Poziv za dostavljanje ponuda za zdravstvene usluge (usluge iz aneksa ii dio b zakona o javnim nabavkama)

Broj: 10-14/5-362-1-13-1/19

Preuzmi

17.4.2019. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga

Preuzmi

14.03.2019. Odluka i Plan nabavki za 2019. godinu

Preuzmi

JAVNE NABAVKE U 2018. GODINI

Izvještaj o javnim nabavkama realiziranim u 2018.g.

Preuzmi

Poziv za dostavljanje ponuda usluga organizovanja seminara

Preuzmi

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga organiziranja seminara iz oblasti veterinarstva

Preuzmi

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu guma za službena vozila

Preuzmi

Odluka o izboru najpoovljnijeg ponuđača za nabavku antivirusnih licenci

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke i održavanje motornih vozila

Preuzmi

Odluka o poništenju javne nabavke - obnavljanja licenci ili nabavka novih licenci za antivirus

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja registra, aplikacija i web portala

Preuzmi

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga posredovanja u rezervaciji hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o poništenju javne nabavke

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata

Preuzmi

Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge - stalne internetske veze zagarantovane brzine

Preuzmi

23.4.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi

23.04.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja IT infrastrukture- datacentar i lokacija ministarstva

Preuzmi

06.04.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku poštanskih usluga

Preuzmi

23.04.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge stalne internetske veze zagarantovane brzine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku poštanskih usluga

Preuzmi

23.04.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge fiksne i mobilne telefonije

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge registracije i tehničkog pregleda vozila

Preuzmi

21.03.2018. Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i sitnog inventara

Preuzmi

21.03.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Preuzmi

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga eksterne reprezentacije

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga čišćenja i pranja vozila

Preuzmi

Plan javnih nabavki za 2018. g.

Preuzmi

JAVNE NABAVKE U 2017. godini

Izvještaj o javnim nabavkama realiziranim u 2017.g.

Preuzmi

06.04.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Preuzmi

13.04.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga interneta na lokaciji Marka Marulića 2

Preuzmi

08.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licence za virtualizacijski softver, backup i DMS

Preuzmi

09.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Preuzmi

06.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluge redizajna i nadogradnje funkcionalnosti web stranice FMPVŠ

Preuzmi

02.11.2017. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Zdravstvenih usluga

Preuzmi

02.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - seminar

Preuzmi

20.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu zimskih guma

Preuzmi

20.09.2017. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - seminar

Preuzmi

20.09.2017. Poziv za dostavljanje ponuda usluga organiziranja seminara

Preuzmi

22.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke i održavanja opreme

Preuzmi

22.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke i održavanja motornih vozila

Preuzmi

19.05.2017. Okvirni sporazum o nabavi hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

Preuzmi

09.05.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

Preuzmi

21.04.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku usluga održavanja IT infrastrukture Datacentra

Preuzmi

21.04.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku usluga mobilne telefonije

Preuzmi

21.04.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku usluga održavanja poljoprivrednih registara

Preuzmi

13.04.2017. - Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga smještaja u zemlji i inostranstvu u 2017. godini.

Preuzmi

12.04.2017. Odluka o nastavku postupka javne nabavke LOT 2 nabavka usluga mobilne telefonije sa uslugama mobilnog interneta

Preuzmi

13.04.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga interneta na lokaciji Butmirska cesta 40.

Preuzmi