Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odluke o izboru

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga fiksne i mobilne telefonije za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-642-5/2023 od 01.09.2023. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge sistematskog pregleda zaposlenika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-840-7/2023 od 06.06.2023. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-571-4/2023 od 05.05.2023. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja registra, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2304-7/2022 od 23.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2166-7/2022 od 13.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge popravki i održavanja službenih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1311-11/2022 od 13.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge popravke i održavanja računarske opreme

Broj: 01-11/5-1310-7/2022 od 16.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge stalnog pristupa internetu - lokacija FMPVŠ

Broj: 01-11/5-1512-7/2022 od 12.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci novogodišnjih paketića

Broj: 01-11/5-2303-1/2022 od 13.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka uz primjenu "e-aukcije" za nabavku usluge održavanja registara, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1304-5/2022 od 06.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1301-8/2022 od 06.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za antivirus za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2144-7/2022 od 06.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju unutrašnjih trakastih zavjesa za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/05-1309-10/2022 od 29.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci roba auto guma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem)

Broj: 01-11/5-1505-4/2022 od 01.12.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci i ugradnji itisona za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1313-4/2022 od 18.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge skidanja i odvoza starih kancelarijskih itisona

Broj: 01-11/5-2177-4/2022 od 18.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge organizacije seminara iz oblasti veterinarstva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1569-6/2022 od 18.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba nafte i destilata za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1508-7/2022 od 08.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge rekonstrukcije radnih prostorija u zgradi Ministarstva

Broj: 01-11/5-1312-1/2022 od 07.11.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge stalnog pristupa internetu - lokacija Butmir

Broj: 01-11/5-1571-10/2022 od 18.10.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci roba – tonera i ketridža

Broj: 01-11/5-1300-7/2022 od 15. 07. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1309-4/2022 od 29.09.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga osiguranja lica i vozila

Broj: 01-11/5-1306-10/2022 od 26.09.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga pranja i čišćenja motornih vozila

Broj: 01-11/5-1307-7/2022 od 27.09.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1314-4/2022 od 30.09.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci roba - kancelarijski materijal

Broj: 01-11/5-1303-7/2022 od 14.09.2022. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja IT infrastrukture za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Data Centra Butmir i sjedište ministarstva

Broj: 01-11/5-1302-7/2022 od 05.09.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila

Broj: 01-11/5-1308-8/2022 od 03. 08. 2022. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke usluga za Unapređenje performansi Informacionog sistema šumarstva u Federaciji BiH

Broj: 01-11/5-1591-15/2022 od 08.02.2022. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke licenci za antivirus za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1305-5/2022 od 25.10.2022. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga osiguranja lica i vozila

Broj: 01-11/5-1575-13/2021 od 16.09.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge sistematskog pregleda zaposlenika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1981-6/2021 od 17.11.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2003-3/2021 od 24.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge organizacije seminara iz oblasti veterinarstva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2062-7/2021 od 29.11.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2003-5/2021 od 28.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanja registara, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2036-7/2021 od 03.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge popravki i održavanja službenih vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1982-9/2021 od 03.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-2002-10/2021 od 03.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za virtualizaciju za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1952-10/2021 od 03.12.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga popravke i održavanja računarske opreme

Broj: 01-11/5-1576-9/2020 od 16.11.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci roba autoguma (sa montažom, balansiranjem i skladištenjem)

Broj: 01-11/5-1954-6/2021 od 29.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba nafte i destilata za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1828-9/2021 od 26.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto guma (s montažom, balansiranjem i skladištenjem) za službena vozila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-1008-5/2021 od 26.10.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga održavanja IT infrastrukture za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Data Centra Butmir i sjedište ministarstva

Broj: 01-11/5-1013-7/2021 od 07.09.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga pranja i čišćenja motornih vozila

Broj: 01-11/5-1577-9/2021 od 14.09.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga fiksne i mobilne telefonije

Broj: 01-11/5-1007-6/2021 od 01.09.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga registracije i tehničkog pregleda službenih vozila

Broj: 01-11/5-1009-9/2021 od 26.08.2021. godine

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga hotelskog smještaja

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci i ugradnji itisona

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju unutrašnjih trakastih zavjesa

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci roba - kancelarijski materijal

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci roba - tonera i ketridža

Preuzmi

Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluge rekonstrukcije radnih prostorija

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Izrada izmjene i dopune Lovnoprivredne osnove za posebno lovište "Hrbljine-Kujača" za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11/5-397-5/21 od 19.04.2021. godine

Preuzmi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača za nabavku usluge održavanja registara, aplikacija i web portala za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj: 01-11 /5-1771-7/2020 od 17.12.2020. godine

Preuzmi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke pružanja usluga mobilne telefonije

Broj: 01-11/5-777-15/2020 od 04.02.2021.g.

Preuzmi