Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Jedinica za internu reviziju

Načelnik jedinice

Branimir Stipić

Telefon: +387 33 726 578

e-mail: /

U Jedinici za internu reviziju vrše se sljedeći poslovi:

 • planiranje internih revizija i pokretanje konkretnih internih revizija;
 • testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, nadgledanje funkcionisanja i djelotvornosti internih kontrola;
 • izvještavanje o rezultatima koje uključuje pružanje uvjerenja i davanje preporuka ministru o funkcionisanju internih i upravljačkih kontrola;
 • praćenje provođenja preporuka;
 • učestvovanje u izradi prijedloga budžeta Ministarstva;
 • procjena značajnih izloženosti faktorima rizika i savjetovanje ministra o smanjenju faktora rizika;
 • procjena i ocjena ekonomičnosti, dostatnosti i efikasnosti poslova sistema internih kontrola i računovodstvenog sistema i davanje preporuka ministru da poboljša sistemske kontrole;
 • ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene dokumentacije;
 • provjera i utvrđivanje vjerodostojnosti, svrsishodnosti i zakonitosti finansijskih transakcija;
 • procjena i ocjena usklađenosti poslova za zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima;
 • praćenje i provođenje mjera koje preduzme rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se vrši revizija i ministar;
 • saradnja sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom;
 • saradnja sa Uredom za reviziju institucija u FBiH;
 • davanje prijedloga budžeta Ministarstva iz nadležnosti Jedinice;
 • izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Jedinice.