Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pravilnici u lovstvu

Pravilnik o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja lovištem

Službene novine Federacije BiH br. 91/17

Preuzmi

Cjenovnik o dopuni Cjenovnika odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu na osnovu tržišne vrijednosti

Službene novine Federacije BiH br. 88/17

Preuzmi

Pravilnik o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte

Službene novine Federacije BiH br. 88/17

Preuzmi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja

Službene novine Federacije BiH br. 88/17

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem

Službene novine Federacije BiH br. 88/17

Preuzmi

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popisa vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo

Službene novine Federacije BiH br. 88/17

Preuzmi

Pravilnik o postupku dodjele posebnog lovišta na korištenje

Službene novine Federacije BiH br. 88/17

Preuzmi

Pravilnik o odštetnom cjenovniku za naknadu štete na divljači

Službene novine Federacije br. 09/14

Preuzmi

Cjenik odstrjela i upotreba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti

Službene novine Federacije BiH br. 74/12

Preuzmi

Pravilnik o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja

Službene novine Federacije BiH br. 74/12

Preuzmi

Pravilnik o programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama

Službene novine Federacije BiH br. 31/09

Preuzmi

Pravilnik o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači

Službene novine Federacije BiH br. 63/08

Preuzmi

Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje oružja, vrsti oružja i veličini lovočuvarskoga rejona

Službene novine Federacije BiH br. 63/08

Preuzmi

Pravilnik o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i uvjetima pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskim objektima

Službene novine Federacije BiH br. 63/08

Preuzmi

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta u postupku osnivanja lovišta u FBiH

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o vremenu lova lovostajem i popis sisara i ptica koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o načinu upotrebe lovačkoga oružja i naboja

Službene novine Federacije BiH br. 5/08

Preuzmi

Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovno-gospodarske osnove

Službene novine Federacije BiH br. 63/06

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem

Službene novine Federacije BiH br. 63/06

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima

Službene novine Federacije BiH br. 63/06

Preuzmi