Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obrasci u vodama

Obrazac prijave zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti

Preuzmi

Obrazac prijave zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje poslova ispitivanja kvaliteta površinskih obalnih podzemnih otpadnih voda i sedimenta

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje grupe poslova: Tekuće i pojačano održavanje zaštitnih vodnih objekata ...

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje grupe poslova: Izrada tehničke dokumentacije vezane za operativne planove odbrane od poplava ...

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje sprovođenja mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda

Preuzmi