Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ministar

Ministar

Biografija mr.sci. Šemsudin Dedić Rođen 05.10.1973. godine u Bihaću. Osnovnu i srednju školu završio u Bihaću. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2000. godine... Read More