Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Planovi, izvještaji, budžet

Planovi

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu

Preuzmi

Trogodišnji plan Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za period 2024-2026.

Preuzmi

Ažurirani Plan integriteta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2023.

Preuzmi

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2023. godinu

Preuzmi

Trogodišnji plan Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za period 2023-2025.

Preuzmi

Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period od 2021. - do donošenja strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Broj 02-02-2425/22-FB, decembar 2022. godine

Preuzmi

Trogodišnji plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2022.-2024. godine

Preuzmi

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu

Preuzmi

Plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021.g.

Preuzmi

Plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2020.g.

Preuzmi

Izvještaji

Godišnji izvještaj o radu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2023. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o radu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu

Preuzmi

Izvještaj o stanju poljoprivrede -Zeleni izvještaj za 2022. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o radu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o radu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2020.g.

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2023. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2021. godinu

Preuzmi

Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

Preuzmi

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu

Službene novine Federacije BiH br. 07/24

Preuzmi

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 85/23

Preuzmi

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2023. godinu

Službene novine Federacije BiH br. 06/23

Preuzmi

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu

Službene novine Federacije BiH br. 25/22

Preuzmi

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2021.g.

Službene novine Federacije BiH br. 04/21

Preuzmi

Budžet Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2020.g.

Službene novine Federacije BiH br. 99/19

Preuzmi