Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivreda obrasci

Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine privrednog društva Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar zakazane za dan 20.12.2019. godine – pravna lica

Preuzmi

Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine privrednog društva Fabrika duhana Mostar d.d. Mostar zakazane za dan 20.12.2019. godine – fizička lica

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje rješenja o zaštiti geografskog porijekla vina čija je oznaka geografskog porijekla zaštićena po osnovu propisa o vinu donesenih prije stupanja na snagu Zakona o vinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/12)

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje rješenja o zaštiti geografskog porijekla vina / ispunjenosti uvjeta za korištenje oznake vina sa geografskim porijeklom iz date gorine berbe / izmjeni rješenja o zaštiti geografskog porijekla vina

Preuzmi

Obavještenje i Obrazac 1 - Izvoz voća i povrća za tržište Ruske Federacije

Preuzmi

Obrazac 1 - Izvoz voća i povrća za tržište Ruske Federacije

Preuzmi

Obrazac 1.a - Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Preuzmi

Obrazac prijave godišnje proizvodnje (za fitosanitarni pregled i stručni nadzor)

Preuzmi

Obrazac prijave za upis u Fitoevidenciju (merkantilni krompir)

Preuzmi

Obrazac RDS - Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

Preuzmi

Obrazac RL - Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena

Preuzmi

Obrazac RPS - Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Preuzmi

Obrazac RPSM - Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Preuzmi

Obrazac RUS - Registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Preuzmi

Obrazac za dostavljanje mišljenja na Prijedlog pravilnika za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Obrazac za vođenje evidencije o prometu fitofarmaceutskih sredstava iz Uputstva o obliku vođenja evidencije o prometu

Preuzmi

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti i mišljenja za uvoz roba koje se nalaze na režimu D dozvole

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za dodjelu određene količine robe u okviru tarifne kvote

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje u unutarnji promet sredstava za zaštitu bilja

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz sjemena

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz sredstava za zaštitu bilja

Preuzmi
www.shirl.club
webmaster forumu
ankara escort
geri getirme buyusu