Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivreda obrasci

Obrasci - Model ostalih vrsta podrški

bosanski jezik

Aneks V-a – Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih proizvoda zadrugarima i kooperantima

Preuzmi

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

Preuzmi

ZSSS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

Preuzmi

ZSIM – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor

Preuzmi

ZSAZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga

Preuzmi

ZSAU - Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja

Preuzmi

ZSAS - Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza

Preuzmi

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Preuzmi

IK – Obrazac izjave klijenta

Preuzmi

Aneks II – Lista prihvatljivih troškova

Preuzmi

Aneks IV - Podrška za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Preuzmi

Aneks V – Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača

Preuzmi

hrvatski jezik

Aneks V-a – Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih proizvoda zadrugarima i kooperantima

Preuzmi

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

Preuzmi

ZSSS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

Preuzmi

ZSIM – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor

Preuzmi

ZSAZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga

Preuzmi

ZSAU - Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja

Preuzmi

ZSAS - Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza

Preuzmi

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Preuzmi

IK – Obrazac izjave klijenta

Preuzmi

Aneks II – Lista prihvatljivih troškova

Preuzmi

Aneks IV - Podrška za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Preuzmi

Aneks V – Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača

Preuzmi

srpski jezik

Aneks V-a – Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih proizvoda zadrugarima i kooperantima

Preuzmi

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

Preuzmi

ZSSS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

Preuzmi

ZSIM – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor

Preuzmi

ZSAZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga

Preuzmi

ZSAU - Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja

Preuzmi

ZSAS - Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza

Preuzmi

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Preuzmi

IK – Obrazac izjave klijenta

Preuzmi

Aneks II – Lista prihvatljivih troškova

Preuzmi

Aneks IV - Podrška za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Preuzmi

Aneks V – Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača

Preuzmi

Obrasci - Model ruralnog razvoja

bosanski jezik

ZZP RS - Zahtjev za podršku ulaganju u rasplodnu stoku

Preuzmi

ZZP UO - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu

Preuzmi

ZZP-UM - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje na poljoprivrednom gazdinstvu

Preuzmi

ZZP-C- Obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u nove poljoprivredne mašine i priključne uređaje za biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Obrazac IK - izjava klijenta

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u novu poljoprivrednu opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Aneks III - Lista prihvatljivih troškova - rasplodna stoka

Preuzmi

Obrazac naloga za kontrolu na terenu prije isplate novčane podrške (ex ante kontrola)

Preuzmi

Dokumenti za kontrolu na terenu

Preuzmi

hrvatski jezik

ZZP RS - Zahtjev za potporu ulaganju u rasplodnu stoku

Preuzmi

ZZP-UO - Obrazac zahtjeva za potporu ulaganju u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gospodarstvu

Preuzmi

ZZP-UM - Obrazac zahtjeva za potporu ulaganju u poljoprivredne strojeve i priključne uređaje na poljoprivrednom gospodarstvu

Preuzmi

ZZP-C - Obrazac zahtjeva za potporu certifikaciji organske proizvodnje

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u novu poljoprivrednu opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u nove poljoprivredne strojeve i priključne uređaje za biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u rasplodnu stoku

Preuzmi

Obrazac IK - izjava klijenta

Preuzmi

Dokumenti za kontrolu na terenu

Preuzmi

Obrazac naloga za kontrolu na terenu prije isplate novčane potpore (ex ante kontrola)

Preuzmi

srpski jezik

ZZP RS - Zahtjev za podršku ulaganju u rasplodnu stoku

Preuzmi

ZZP-UO - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu

Preuzmi

ZZP-UM - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje na poljoprivrednom gazdinstvu

Preuzmi

ZZP-C - Obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u novu poljoprivrednu opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u nove poljoprivredne mašine i priključne uređaje za biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Lista prihvatljivih troškova - Investicije u rasplodnu stoku

Preuzmi

Obrazac izjave klijenta

Preuzmi

Dokumenti za kontrolu na terenu

Preuzmi

Obrazac naloga za kontrolu na terenu (ex-ante kontrola)

Preuzmi

Z-1 Obrazac zahtjeva za novčane podrške po Modelu poticaja proizvodnji

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organizacije stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na privrednim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Preuzmi

Obavještenje i Obrazac 1 - Izvoz voća i povrća za tržište Ruske Federacije

Preuzmi

Obrazac 1 - Izvoz voća i povrća za tržište Ruske Federacije

Preuzmi

Obrazac 1.a - Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Preuzmi

Obrazac prijave godišnje proizvodnje (za fitosanitarni pregled i stručni nadzor)

Preuzmi

Obrazac prijave uzgoja izvornih zaštićenih pasmina životinja (bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak)

Preuzmi

Obrazac prijave za upis u Fitoevidenciju (merkantilni krompir)

Preuzmi

Obrazac RDS - Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

Preuzmi

Obrazac RL - Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena

Preuzmi

Obrazac RPS - Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Preuzmi

Obrazac RPSM - Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Preuzmi

Obrazac RUS - Registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Preuzmi

Obrazac za dostavljanje mišljenja na Prijedlog pravilnika za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Obrazac za vođenje evidencije o prometu fitofarmaceutskih sredstava iz Uputstva o obliku vođenja evidencije o prometu

Preuzmi

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti i mišljenja za uvoz roba koje se nalaze na režimu d dozvole

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za dodjelu određene količine robe u okviru tarifne kvote

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje u unutarnji promet sredstava za zaštitu bilja

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz sjemena

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz sredstava za zaštitu bilja

Preuzmi