Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivreda obrasci

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za uvoz fitofarmaceutskih sredstava – Prilog I

Preuzmi

Izjava o registraciji FFS i upisu u registar – Prilog II

Preuzmi

Izjava o pravu distribucije FFS – Prilog III

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskog sredstva – Prilog IV

Preuzmi

Obrazac – upis u Registar poljoprivrednih savjetodavaca, brisanje i/ili izmjena podataka

Preuzmi

Obrazac Z-1 - Zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti

Preuzmi

Obrazac ZGP1 - Zahtjev za izdavanje rješenja o zaštiti geografskog porijekla vina

Ažurirano, februar 2024.

Preuzmi

Obrazac ZGP2 - Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o zaštiti geografskog porijekla vina

Preuzmi

Obrazac ZGP3 - Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za korištenje oznake vina sa geografskim porijeklom iz date godine berbe

Preuzmi

Obavještenje i Obrazac 1 - Izvoz voća i povrća za tržište Ruske Federacije

Preuzmi

Obrazac 1 - Izvoz voća i povrća za tržište Ruske Federacije

Preuzmi

Obrazac 1.a - Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Preuzmi

Obrazac prijave godišnje proizvodnje (za fitosanitarni pregled i stručni nadzor)

Preuzmi

Obrazac prijave za upis u Fitoevidenciju (merkantilni krompir)

Preuzmi

Obrazac RDS - Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

Preuzmi

Obrazac RL - Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena

Preuzmi

Obrazac RPS - Registar proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Preuzmi

Obrazac RPSM - Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

Preuzmi

Obrazac RUS - Registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

Preuzmi

Obrazac za dostavljanje mišljenja na Prijedlog pravilnika za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju

Preuzmi

Obrazac za vođenje evidencije o prometu fitofarmaceutskih sredstava iz Uputstva o obliku vođenja evidencije o prometu

Preuzmi

Obrazac Zahtjeva za izdavanje suglasnosti i mišljenja za uvoz roba koje se nalaze na režimu D dozvole

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za dodjelu određene količine robe u okviru tarifne kvote

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje u unutarnji promet sredstava za zaštitu bilja

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz sjemena

Preuzmi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz sredstava za zaštitu bilja

Preuzmi