Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poljoprivreda uputstva

Uputstvo/Naputak za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstva/gazdinastava

Preuzmi

Uputstvo/Naputak o vršenju izvještajnih i prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja

Službene novine Federacije BiH, br. 78/10

Preuzmi

Uputstvo/Naputak za upis u Registar subjekata iz oblasti prehrambene i duhanske industrije

Službene novine Federacije BiH, br. 03/16

Preuzmi

Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta

Službene novine Federacije BiH br. 72/09

Preuzmi

Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije

Službene novine Federacije BiH br. 73/09

Preuzmi

Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije

Službene novine Federacije BiH br. 78/09

Preuzmi