Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kantonalna ministarstva

Unsko-sanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK
Šef odsjeka za novčane podrške
Davor Šimić, dipl.ing. poljoprivrede
Tel: 037 316 114
Fax: 037 223 107
Adresa: Alije Đerzeleza 6, Bihać
E-mail: vladakantonabihac@bih.net.ba

Posavski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva PK.
Pomoćnica ministra u Sektoru za poljoprivredu:
Manda Oršolić
Tel: 031/714 364.
Adresa: Jug I 76270 Orašje
Web: https://www.zupanijaposavska.ba/ministarstvo-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva
E-mail: manda@mpzp.ba

Tuzlanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK
šef Odsjeka poljoprivrede i prehrambene industrije
Samid Šarac, dipl. ing.agr.
Tel: 035/369-422
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića, Tuzla
Web: www.vladatk.kim.ba
E-mail: minpvs@tk.kim.ba

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK
Pomoćnik ministra za Sektor za poljoprivredu
Zuhdija Kovač
Tel: 032/460-750 i 032/460-751,
Adresa: Kučukovići 2, Zenica
Web: www.zdk.ba
E-mail: min.poljoprivreda@zdk.ba

Bosansko-podrinjski kanton

Ministarstva za privredu BPK
Načelnik Sektora za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo
Gosp.Rasim Sijerčić
Tel: 038 227 857
Adresa: Maršala Tita br.13 Goražde
Web: www.bpkgo.ba
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

Srednjobosanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK
Šef odjeljenja za poljoprivredu
Imelda Šormaz
Tel: 030 511
Fax: 030 518 335 218
Adresa: Prnjavor 16A, Travnik
Web: www.sbk-ksb.gov.ba
E-mail: minagros@bih.net.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK
Pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredu
Gordana Bošnjak
Tel: 036 445 900
Tel. i faks: 036 445 911
Web: www.mpsv-hnz-k.ba
E-mail: ministrstvopoljhn@gmail.com

Zapadnohercegovački kanton

Ministarstvo gospodarstva ZHK
Šef odsjeka za poljoprivredu
Vinko Landeka
Tel: 039/682-162
Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića bb, Posušje
Web: www.vladazzh.com
E-mail: info@mg-zzh.com

Kanton Sarajevo

Ministarstvo privrede KS
Šef Odjeljenja za poljoprivredne stručne poslove
Mušan Vatrić
Tel: 033/762-750 i 033/762-751
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića br.1, Sarajevo
Web: www.ks.gov.ba
E-mail: musan.vatric@mp.ks.gov.ba

Kanton 10

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kanton 10
Pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivredu
Ankica Čečura
Tel: 034/200-364
Adresa: Stjepana II Kotromanića bb, Livno
Web: www.vladahbz.com
E-mail: mpvs@vladahbz.com