Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poticaji odluke

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 25/24

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 100/23

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 87/23

Preuzmi

ISPRAVKA Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/23)

Službene novine Federacije BiH 35/23

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 30/23

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 101/22

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 30/22

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 105/21

Preuzmi

Odluka o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Službene novine Federacije BiH, br. 86/21

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 24 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata – Garantni Fond"

Službene novine Federacije BiH, br. 86/21

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije br. 61/21)

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH broj 23/21

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 96/20

Preuzmi

Odluka o dodjeli finansijske pomoći izvozno orijentiranim privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima pandemije COVID-19

Službene novine Federacije BiH br. 94/20

Preuzmi

Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 74/20)

Preuzmi

Odluka o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Službene novine Federacije BiH br. 65/20

Preuzmi

Odluka o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godine (Službene novine Federacije BiH 62/20)

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. g. Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 23/20

Preuzmi

Ispravak tehničke greške u Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" za 2020.g. - verzija na hrvatskom jeziku

Službene novine Federacije BiH br. 16/20

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 14/20

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 97/19)

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 37/19)

Preuzmi

Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 101/18)

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH br. 35/18)

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - izmirenje obaveza iz ranijeg perioda" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije BiH br. 21/18

Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Službene novine Federacije br. 97/17

Preuzmi

Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava - Poticaj za veterinarstvo

Službene novine Federacije BiH, br. 102/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava raspodjele sredstava - Poticaj za poljoprivredu

Službene novine Federacije BiH, br. 24/17

Preuzmi

Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava - Poticaj za poljoprivredu utvrđenih Budžetom Federacije za 2016.godinu

Službene novine Federacije BiH, br. 23/16

Preuzmi

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(Službene novine Federacije BiH, br. 54/15)

Preuzmi