Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pravilnici – poljoprivredno zemljište

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Službene novine Federacije BiH br. 31/24

Preuzmi

Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja

(Službene novine Federacije BiH br. 96/22)

Preuzmi

Pravilnik o načinu i metodama atestiranja/kontrole poljoprivredne mehanizacije

Službene novine Federacije BiH br. 01/18

Preuzmi

Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednoga zemljišta u kategorije pogodnosti

Službene novine Federacije BiH, br. 43/11

Preuzmi

Pravilnik o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta

Službene novine Federacije BiH, br. 38/11

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati znanstveno-stručne institucije i laboratorije za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta

Službene novine Federacije BiH, br. 39/10

Preuzmi

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknada za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje

Službene novine Federacije BiH, br. 14/10

Preuzmi

Pravilnik o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednoga zemljišta

Službene novine Federacije BiH, br. 10/10

Preuzmi

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu

Službene novine Federacije BiH, br. 72/09

Preuzmi

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države

Službene novine Federacije BiH, br. 78/09

Preuzmi

Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe

Službene novine Federacije BiH br. 08/08

Preuzmi