Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pravilnici – ribarstvo

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov

(Službene novine Federacije BiH br. 102/22)

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za privredni ribolov

(Službene novine Federacije BiH br. 31/09)

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov

(Službene novine Federacije BiH br. 31/09)

Preuzmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu polaganja ribičkoga ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i registru o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Službene novine Federacije BiH, br. 31/09

Preuzmi

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreacijski ribolov

Službene novine Federacije BiH, br. 71/05

Preuzmi

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribičkoga ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i registru o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o određivanju štete nanesene ribljem fondu

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskoga katastra

Službene novine Federacije BiH, br. 63/05

Preuzmi