Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pravilnici – stočarstvo

Pravilnik o obliku, sadržaju prijave i postupku priznavanja nove pasmine, soja i hibrida

Službene novine Federacije BiH br. 31/22

Preuzmi

Pravilnik o pčelarstvu

Službene novine Federacije BiH br. 31/18

Preuzmi

Pravilnik o načinu rada Komisije/Povjerenstva za licenciranje i postupak licenciranja rasplodnjaka

Službene novine Federacije BiH br. 3/16

Preuzmi

Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga, registara i prijava te uvjetima koje trebaju ispunjavati domaće životinje da bi bile upisane u matičnu knjigu i registar

Službene novine Federacije BiH br. 21/14

Preuzmi

Pravilnik o obliku, načinu vođenja registra i obrazac prijave za upis uzgajivača uzgojno vrijednih životinja

Službene novine Federacije BiH br. 21/14

Preuzmi

Pravilnik za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju

Službene novine Federacije BiH br. 14/18

Preuzmi