Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sekretar ministarstva

Sekretar ministarstva
Faketa Begović

Email: /

Sekretar Ministarstva vrši poslove od značaja za unutarnju organizaciju Ministarstva i rad Ministarstva; koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra; upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema u suradnji s rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica; izrađuje godišnji program rada Ministarstva i godišnji izvještaj o radu Ministarstva; izrađuje zbirni izvještaj i analizu izvršenih poslova na osnovu izvještaja o radu osnovnih organizacijskih jedinica; surađuje između Ministarstva i drugih organa uprave, upravnih organizacija i dr. , pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom; vrši i druge poslove koje odredi ministar; izvršenje gore navedenih poslova sekretar Ministarstva ostvaruje u dogovoru s rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica, koji su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru. Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovara ministru.