Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sektor za finansije i računovodstvo

pomoćnik ministra

Izudin Botić

Telefon: +387 33 726-699

Email:/ 

 

U Sektoru za finansije i računovodstvo vrše se slijedeći poslovi:

 1. izrađivanje nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva u saradnji sa organizacionim jedinicama Ministarstva, praćenje njegove realizacije i vršenje kontrole zakonitosti trošenja istog;
 2. obrađivanje knjigovodstvene i finansijske dokumentacije;
 3. izrađivanje mjesečnih i periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta;
 4. pripremanje završnog obračuna;
 5. osiguravanje interne kontrole namjenskog utroška finansijskih sredstava;
 6. organizovanje rada na godišnjem popisu sredstava i njihovih izvora u Ministarstvu;
 7. izrađivanje diobenog, zbirnog i konsolidovanog bilansa stanja i uspjeha;
 8. obračun plaća, naknada koje imaju karakter ličnih primanja, izdataka koji imaju karakter materijalnih troškova i sl.;
 9. izrađivanje izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka iz nadležnosti Sektora
 10. učestvovanje u ugovaranju poslova koji se finansiraju iz sredstava za posebne namjene i vršenje kontrole trošenja istih;
 11. obrađivanje i pripremanja finansijske dokumentacije za isplatu novčanih podrški;
 12. nabavka materijalno-tehničkih sredstava i poslovi vezani za praćenje realizacije ugovora;
 13. blagajnički poslovi;
 14. izvršavanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.

U sastavu Sektora za finansije i računovodstvo nalaze se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 1. Odsjek za budžet
 2. Odsjek za finansije i računovodstvo